Nieuws

11 Oktober 2019:
HSB klasse 1a: DD2 – DSC 2: 4-4

Op 8 oktober ontvingen we DSC2. De eerste helft van de avond verliep ronduit negatief voor ons. Na drie individuele nederlagen en een remise zag het ernaar uit dat we ook als team tegen een (forse) nederlaag zouden oplopen. Het lot besliste echter anders. Er volgden een winst, nog een winst, een remise, en op het allerlaatst nogmaals een winst. Eindresultaat een gelijkspel tegen het vooraf toch als flink sterker ingeschatte team uit Delft (gemiddelde rating ruim 100 punten hoger dan de onze). Een goed begin van de competitie voor DD2!

Bord 1: Remko de Waard
Aan bord 1 kreeg Remko te maken met een tegenstander die in een Siciliaanse Najdorf met e4, f4 en later nog weer f5 ruimte op de koningsvleugel zocht. Remko stelde zich compact op en wachtte op het juiste moment om het bevrijdende d5 te kunnen spelen. Die kans kwam waarna hij enige zetten later – met de zware stukken nog op het bord – zijn eigen e-pion kon doorspelen naar e3. In de tijdnoodfase vielen er kansen over en weer. Uiteindelijk werd de vrede getekend en tot remise besloten (met nog één andere partij aan de gang).

Bord 2: Jaap van Eesteren
In een tamelijk gesloten stelling wist Jaap via de f-lijn de stelling van de tegenstander binnen te vallen. Na afruil van de zware stukken ontstond een stelling met aanvankelijk twee en later één licht stuk en één pion meer voor Jaap. Die (dubbel-)pion meer bleek niet te kunnen worden omgezet naar winst. Een gezonde remise was het resultaat.

Bord 3: Reinhard Henn
Ook Reinhard kreeg te maken met een tegenstander die de e- en f-pion naar voren bracht. Met rokades op verschillende vleugels ontstond een tactisch steekspel, waarbij het er voor mij op leek dat zwart (Reinhard) een wit paard had gevangen. Dat paard bleek nog te redden voor de tegenstander, maar er ging een pion verloren. Er resteerde een pionneneindspel, dat Reinhard met één tempo verschil tot winst wist te voeren.

Bord 4: Herman Arends
Ik besloot met wit een nieuwe opening te proberen. Ervaring in wat snelschaakpartijtjes gaf me het idee dat ik de opening voldoende beheerste. Ik offerde een kwaliteit voor koningsaanval en bereidde me voor op een leuke wedstrijd. Enkele zetten later blunderde ik echter een vol stuk weg, waardoor ik een volle toren achter kwam en mijn aanval doodbloedde. Ik spartelde nog wat, maar nadat de tegenstander mij tot afruil van de dames dwong, gaf ik op.

Bord 5: Wim Reimer
De partij van Wim verliep zonder veel problemen. Er werd veel afgeruild en bij een stelling met pionnen en ieder één licht stuk bood Wim remise aan. De tegenstander sloeg dat voorstel af. Vervolgens trachtte die tegenstander met zijn paard alle mogelijkheden om de stelling van Wim binnen te dringen. Wim verdedigde zich geduldig en voorkwam problemen. Uiteindelijk beet de slang zich hier in eigen staart. Het paard ging verloren en de resterende stelling was onverdedigbaar voor de tegenstander.

Bord 6: Daniël Díaz
Daniël was bereid in te vallen om Alexander Münninghoff – die in de USA verblijft en daar zijn gouden huwelijk viert – te vervangen. In een stelling met vele tactische mogelijkheden wist Daniël een kwaliteit te winnen ten koste van een tweetal pionnen. Hij had goed gezien dat die beide pionnen relatief eenvoudig konden worden opgepikt. Het eindspel van loper en toren tegen 2 paarden leek mij echter lastig. Er dreigden nogal wat vorkjes hier en daar. Daniël bezwoer alle dreigingen en intussen liep de zwarte koning naar een veld met minimale bewegingsruimte. Daar kon hij met een simpele pionzet worden mat gezet. Het was de laatste partij van de avond, die ons enigszins onverwacht nog op een gelijkspel bracht.

Bord 7 Adri Voermans
Ik zag een redelijk open spel, waarbij al snel de zware stukken en de paarden werden afgeruild. Intussen was Adri een tweetal pionnen kwijtgeraakt. Het resterende eindspel met vier lopers op het bord bracht de tegenstander bekwaam naar een overwinning.

Bord 8 Lilian de Martín
Lilians eerste wedstrijd voor DD leidde tot een geïsoleerde pion op d5 voor de tegenstander, maar ook tot gevaarlijke aanvalsmogelijkheden voor die tegenstander. Er werd afgewikkeld naar een eindspel waarbij Lilian de kwaliteit en een pion achterstond. Een poging van Lilian met een herhaling van zetten remise af te dwingen liep mis en ze werd mat gezet.

Herman Arends

Berichten: