Nationaal Schaakgebouw

Langdurig en nauw verwant met DD
Zoals de naam al aangeeft is de vereniging Het Nationaal Schaakgebouw van oudsher nauw verbonden met de schaaksport, in het bijzonder met het Koninklijk Schaakgenootschap Discendo Discimus (DD). De vereniging "Het Nationaal Schaakgebouw" heeft eigen leden en een zelfstandig bestuur, dat nauw samenwerkt met dat van DD. Het NSG vierde in 2001 zijn 75-jarig bestaan. Vanaf de oprichting tot en met 1944 was hier het kantoor gevestigd van de wereldschaakbond (FIDE). In het verleden bood het Nationaal Schaakgebouw, aan de van Speijkstraat 1 in Den Haag ook nog domicilie aan andere schaakverenigingen. Fusies en daarmee gepaard gaande verhuizingen leidden in die zin tot leegloop. Over Discendo Discimus vindt u op deze website veel informatie. Met clubbijeenkomsten op elke dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagmiddag is DD dan ook hoofdbewoner van het NSG.

Zaalverhuur
De drie zalen van het NSG worden op incidentele en permanente basis verhuurd – niet alleen trouwens voor denksport en andere spelactiviteiten, maar ook voor vergaderingen en cursussen. Er is momenteel ruimte beschikbaar overdag en 's avonds. Huurprijzen per dagdeel van € 35 tot € 55. Voor de verhuur van langere perioden gelden kortingen. Meer informatie over beschikbaarheid en faciliteiten kunt u inwinnen bij het bestuur van het Nationaal Schaakgebouw.

Bereikbaarheid per OV
Het Nationaal Schaakgebouw is te bereiken via het openbaar vervoer met RandstadRail tram 3, met tram 16 en met bus 24.


Bestuur en beheer:

A.J.H. Voermans (voorzitter)
Regentesselaan 243
2562 EA  Den Haag
Tel. 06 100 50 193
Email: adri.voermans@outlook.com

J.W. Koelmans (secretaris)
Email: jw.koelmans@outlook.com

P. Joosten (penningmeester)
Burnierstraat 48
2596 HW Den Haag
tel. 06-44408102
Email: pieter.joosten@casema.nl
 
J.C.J. Smallenbroek (commissaris)
Offenberglaan 1 flat 30
2594 BM  Den Haag
Tel. 06 217 12 199
Email: legebella@planet.nl

Berichten: