Nieuws

14 September 2015:
Pionneneindspel

Voor het DD-orgaan heeft Peter Zwolsman acht interessante eindspelen geselecteerd. Geleidelijk zullen deze nu ook op de website verschijnen. In het eerste eindspel is een verrassende pionnendoorbraak te zien.


Berichten: