Nieuws

23 November 2014:
DD 2 wint op het nippertje van DSC 3

Met Vincent als invaller voor Jos die op vakantie is, trad ons tweede aan tegen medekoploper DSC. Het werd een gedenkwaardige middag, omdat we het tweede, na de 4½-3½ overwinning terugvonden op de bovenste plaats. Dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd. Daar blijven lijkt me moeilijk, maar voor voorlopig staan we er toch maar. Het was een spannende middag, voor spelers, toeschouwers en zeker voor ondergetekende.

Bord 1, Daniil met zwart, werd geconfronteerd met een bestrijdingswijze van de Siciliaan  die je niet vaak tegenkomt. Maar hij liet zich niet van de wijs brengen, ontwikkelde zich rustig en verkreeg een gelijke stand. Weliswaar bleef zijn koning in het midden, maar wit, die veel tijd verbruikte,  zag geen kans iets te bereiken. Remise!

Bord 2, Henk tegen oud DD-lid Hans Stam. Konings-Indisch, maar veel kan ik er niet over zeggen, behalve dat zwart het verkeerd aanpakte en door Henk keurig werd opgerold. Na 20 zetten was het voorbij.

Bord 3, Lukasz wilde graag met zwart spelen en er kwam uiteindelijk iets wat op het Hollands leek op het bord. Ook hier verbruikte de tegenstander veel tijd, maar op de hem eigen wijze bouwde Lukasz een kansrijke stelling op, die uiteindelijk 2 pionnen opleverde en winst!

Bord 4, Vincent werd geconfronteerd met het Frans. Zwart speelde een variant, die je niet vaak tegenkomt. Een snelle ontwikkeling van de witte loper maar c6. Een variant die ook door wijlen Otto Rost van Tonningen veel werd gespeeld. Vincent liet zich niet van de wijs brengen, kwam beter te staan en bezat het loperpaar. Maar dan begint het pas. Veel gemanoeuvreer aan beide kanten, maar in het resterende loper tegen paard eindspel  stond Vincent duidelijk  beter en won gemakkelijk.

Ja en dat betekende dus, dat we aan de vier eerste borden 3½ punt hadden gescoord. Iets dat ik in de verste verte niet had durven dromen…

De onderste vier borden moesten dus minimaal een punt inbrengen om de winst veilig te stellen. Naar de stand kijkend zag het er naar uit dat dit mogelijk was. Want aan bord 5 had Onno een pion gewonnen en had een vrijpion op de e-lijn. Hij wist zelfs nog een pion buit te maken en daarmee leek het pleit beslecht. Maar beide spelers waren ondertussen in grote tijdnood geraakt en het lukte wit een cruciale pion van zwart te heroveren. Er resteerde een eindspel met vier pionnen tegen drie op dezelfde vleugel, maar jammer genoeg had Onno een dubbelpion en werd het remise. Een gelijkspel hadden we dus binnen, maar misschien konden we nog ergens een halfje vandaan halen… al was dat niet makkelijk!

Ondertussen had Alexander aan bord 6 verloren. Volgens mij stond hij goed. Druk langs de f-lijn. Maar toen hij besloot tot een dameoffer tegen toren en loper ging het mis. De computer zal moeten uitwijzen of er nog remise uit te peuteren was, maar Alexander was te optimistisch en verloor.

–
,

Ook Theo verloor aan bord 8. Hij stond overweldigend en won een kwaliteit. Daarna ging het langzaam bergafwaarts. Zijn tegenstander vond de juiste zetten en kreeg twee verbonden vrijpionnen die uiteindelijk de partij beslisten.

Op Jan Willem rustte toen de zware taak de partij remise the houden. Zijn tegenstander had in een lopereindspel een pion meer. Maar eindspelen zijn moeilijk en het lukte wit niet het juiste plan te vinden… en zo wonnen we deze wedstrijd nipt.

Dit betekent zes uit drie en we gaan door!

Theo van Vorselen